Uzm.Dr. Ardıl Bayram ŞAHİN

Uzm.Dr. Ardıl Bayram ŞAHİN

Psikiyatrist - Psikoterapist - Cinsel Terapist

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Programı‘ndan Tıp Doktoru ünvanıyla mezun oldu. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimini tamamlayarak psikiyatri alanında Uzman Doktor oldu. Klinik uygulamada psikofarmakolojinin yanında psikoterapileri sık olarak kullanmaktadır.

Akademik Eğitimleri Mesleki Eğitimleri Klinik İlgi Alanları

Klinik İlgi Alanları

Psikofarmakolojik Tedavi

Psychopharmacological Treatment

Psikanalitik Psikoterapi

Psyhanayltic Psychptherapy

Cinsel Terapi

Sex Therapy

Travma Terapisi & EMDR

Trauma Therapy & EMDR

Bilişsel Davranışçı Terapi

Cognitive Behavioral Therapy

LGBTİ+ Ruh Sağlığı

LGBTI+ Mental Health

Akademik Eğitim

2005 - 2012

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL UNIVERSITY

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İngilizce Tıp Programı
Cerrahpasa Medical Faculty, English Medicine Programme
Tıp Doktoru, Dr.    Medical Doctor, M.D.
2014 - 2016

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
UNIVERSTIY OF HEALTH SCIENCES

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bakırköy Mental Health and Neurological Diseases Training and Research Hospital
Araştırma Görevlisi   Research Assistant
2016-2020

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ISTANBUL UNIVERSITY

İstanbul Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Istanbul Medical Faculty, Department of Mental Health and Diseases 
Uzman Doktor   MD., Specialist

 

Mesleki Eğitimleri

2010

Reproductive Health and Sexual Orientation & Gender Identity Training Program

United Nations Population Fund

2014

Psikiyatride Grup Psikoterapileri Eğitimi

Türkiye Psikiyatri Derneği

2015

Psikanalize Giriş Seminerleri

Psike-İstanbul Psikanaliz Derneği

2015

Sanatla Psikoterapi Eğitimi

İstanbul Üniversitesi İTF Sanat Psikoterapisi ve Rehabilitasyon Programı

2015

Dinamik Psikoterapi Süpervizyon Eğitimi

Türkiye Psikiyatri Derneği

2015

Bilişsel Davranışçı Terapiler Eğitimi

Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği

2015

Kişilik, Kişilik Bozuklukları & Dinamik Psikoterapi Eğitimi

Dinamik Psikoterapi Merkezi

2016

Motivasyonel Görüşme Eğitimi

Türkiye Psikiyatri Derneği

2016

Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği ilgili Başvuruların Ele Alınması Çalıştayları 1-2-3

İstanbul Bilgi Üniversitesi

2016

Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Eğitimi

Cinsel Eğitim Tedavi Araştırma Derneği (CETAD)

2017

Lacancı Psikanaliz Eğitim Programı

Ecole de Psychanalyse Forum des Champ Lacanien

2017

Alkol ve Madde Bağımlılığı Eğitim Programı

Türkiye Psikiyatri Derneği

2017

Psikanalizin Dört Ekolü Seminerleri

Türkiye Psikiyatri Derneği

2019

Cinsel Travma ve Travma Terapileri Eğitimi (BDT ve EMDR)

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)

2018

Travma ve İlişkili Ruhsal Bozukluklarda EMDR Eğitimi

A B Düşünce Atölyesi

Son Yazılarımız

Tüm yazıları görüntüle

İletişim

E-posta
ardilbayramsahin@gmail.com
Adres
Beyoğlu/İSTANBUL