Anasayfa

Üyesi Olunan Dernekler

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türkiye Psikiyatri Derneği
  • Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği
  • Ecole de Psychanalyse Forum des Champ Lacanien, Paris